Oppiminen ja työhyvinvointi

Yrittäjän työhyvinvointi

Työhyvinvointi on yhteydessä ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Yrittäjä työskentee usein yksin tai pienellä porukalla, joten on erittäin tärkeää huolehtia yrittäjän omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Työhyvinvointi ja jaksaminen on yhtyedessä tuottavuuteen. Helpointa ja edullisinta on toimia aina ennaltaehkäisevästi! Olemme koonneet tälle sivulle yrittäjän hyvinvointiin liittyviä asioita.


Aika ajoin kaikkien työikäisten on tarpeen pysähtyä hetkeksi miettimään omaa jaksamistaan ja palautumistaan. Miltä tuntuu aamulla, kun heräät? Millaisen työpäivän jälkeen jaksat hyvin? Millaiset fiiliksesi ovat? Lue lisää Jaana Laitisen blogitekstistä. Jaana työskentelee johtavana asiantuntijana Työterveyslaitoksella ja hän toimii erityisesti yrittäjien työhyvinvointia parantavissa hankkeissa. Jaanaa innostaa etenkin elintapojen muutoksen edistäminen.


Jos olet kiinnostunut henkisen hyvinvoinnin kehittämisestä, kurkkaa Oiva-palvelun harjoitukset! Oivassa on yli 40 harjoitusta, joita pystyy tekemään helposti vaikka bussissa, nukkumaan mennessä tai kiireisen työpäivän lomassa. Suurin osa harjoituksista on 2-3 minuutin mittaisia ja niitä voi tehdä lukemalla tai kuuntelemalla. Oivan ovat kehittäneet VTT ja Jyväskylän yliopisto osana Tekesin rahoittamaa "MIELEN JA KEHON ELIKSIIRIT" -ohjelmaa.

 

Tämän linkin kautta saat yleiskuvan siitä, mitkä kaikki asiat liittyvät työkykyyn ja hyvinvointiin työssä. Työterveyslaitoksen kehittämässä Työkykytalo-mallissa työkyky kuvataan talon muodossa. Työkykytalossa on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista kuvaavat yksilön henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs kerros itse työtä ja työoloja sekä johtamista. Työkykytalo pysyy pystyssä, kun kaikkia kerroksia kehitetään jatkuvasti koko työelämän ajan. Työkyky -talomallin on kehittänyt professori Juhani Ilmarinen. Se perustuu tutkimuksiin, joissa on selvitetty työkykyyn vaikuttavia tekijöitä.


Lue työkyvystä lisää Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen -ESR-hankkeen sivuilta!
 

Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston 2019 tuottama Mars matkalle! – Terveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia yrittäjälle tietopaketti suositusten muodossa yrittäjille työhyvinvointiin liittyen. Suositusten tavoitteena on kertoa, mitä tiedetään yrittäjän työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja antaa ideoita siihen, miten yrittäjä voi itse kehittää työhyvinvointia. Suositukset pohjautuvat tutkimus- ja asiantuntijatietoon sekä konkreettiset vinkit myös yrittäjien omiin kokemuksiin ja näkemyksiin. Työterveyslaitoksen tuore (2021) opas Pötki pitkälle!, josta saa vinkkejä työn kuormitustekijöiden hallintaan. Opas on kirjoitettu sosiaali- ja terveysalan yrittäjille, mutta se sopii millä tahansa alalla toimivalle yrittäjälle ja myös työntekijöille.  Työuupumuksesta ja stressistä työssä löydät tietoa Työterveyslaitoksen sivustolta.


Työterveyslaitoksen materiaalit:

Pienyrittäjän työkyvyn kulmakivet

Erikoistutkija Satu Mänttärin blogi

Yrityksen kuntoon

 

Kerttu Saalasti Instituutin podcast

Kuuntele Oulun yliopisto/Kerttu Saalasti Instituutin tuottama podcast. Erityisesti jaksot: 'Itsensä johtaminen ja ketteryys', 'Työhyvinvoinnin valmennus' sekä 'Työkyky ja palautuminen'.

 

  • Itsensä johtaminen ja ketteryys mikroyrittäjien näkökulmasta, Kai Hännisen vieraana Milja Hokkanen ja Teemu Pehkonen

 

  • Työhyvinvoinnin valmennus, Anna-Mari Simunaniemen vieraana Jaana-Piia Mäkiniemi

Tässä MyStudio -podcastin jaksossa Anna-Mari Simunaniemen vieraana on keskustelemassa työhyvinvoinnin valmennuksesta tutkija ja työhyvinvointivalmentaja Jaana-Piia Mäkiniemi Tampereen yliopistosta. Jaana-Piia avaa kiinnostavia näkökulmia työhyvinvointiin ja kertoo mm. työnimusta ja uupumuksesta. Lopuksi esitellään kolme tärkeintä asiaa, jotka yrittäjien kannattaa ottaa huomioon omassa työhyvinvoinnissaan sekä miksi työhyvinvointiin panostaminen kannattaa.

  • Yrittäjän työkyvyn ja palautumisen vaikutus yrityksen tulokseen, vieraana Jaana Laitinen

Katsaus on artikkeli lehdessä Työelämän tutkimus 2014 (2). Kirjoittajina Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Janne Sinisammal, Matti Muhos ja Osmo Kauppila. Artikkelin päätulos oli, että tutkimukseen osallistuneista 146 mikroyrittäjän hyvinvointi asettuu keskimäärin kohtaan 6,7 (asteikon ollessa 1 - 10). Yrittäjät olivat Pohjois-Pohjanmaalta Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien alueelta ja aineisto oli kerätty 2013. Eniten kehitettävää mikroyrittäjillä olisi tämän tutkimuksen mukaan ajanhallinnassa ja työtehtävien priorisoinnissa hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. Muina keinoina hyvinvoinnin lisäämiseksi nostettiin selkeiden rajojen asettaminen työajoille, ydinliiketoimintaan keskittyminen ja vähemmän tärkeiden asioiden karsiminen. "Keskeinen haaste näyttäisi olevan hyvien käytäntöjen juurruttaminen osaksi kiireistä arkea. Hyvinvointiin liittyvää tietoa on saatavilla riittävästi, mutta sen liittäminen omaan työhön koettiin vaikeaksi".